SenseiSports 

Kickboxing & Personal Training

Onze Gedragsregels:

1. “Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je gebruikt nooit je vechttechnieken tegen iemand die zich niet kan verdedigen”

 
2. Er is respect voor elkaar, onze tegenstanders en de organisatie waar wij voor vechten. Wij blijven altijd sportief ook al zijn anderen dat niet.

3. Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een blessures te voorkomen.

4. Onze leden zijn verplicht om afwijkingen op het gebied van geestelijke en fysieke gezondheid aan te geven aan de trainer. De trainer is verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan en hiermee rekening te houden gedurende de training.

5. Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.

6. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.

7. Drugsbezit, drugshandel en drugsgebruik in en om onze trainingslocaties zijn niet toegestaan en zullen direct leiden tot uitsluiting van onze gym.

8. Elke vorm van criminele activiteit binnen maar ook buiten de trainingslocatie leidt onherroepelijk tot sancties, het inlichten van bevoegde instanties en volledige uitsluiting van de gym.

9. Het is ten strengste verboden te roken binnen onze trainingslocaties.

10. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd, deze gedragsregels gelden ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

11. Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.

12. Indien je te laat bent, af moet zeggen of eerder weg moet uit de training meld je dat bij de trainer!  

13. Wij hebben respect voor ieders niveau en passen ons daarop aan.

14. Sexuele intimidatie, sexuele toespelingen of elke andere vorm hiervan dan ook naar andere leden worden binnen onze gym niet getollereerd. Dit geldt wederom ook voor social media en appgroepen etc.

15. Foto en film materiaal dat binnen de trainingslocatie is opgenomen wordt pas online gedeeld na goedkeuring van elkaar!

16. Bij ons is iedereen welkom en verdient ons respect ongeact afkomst, geslacht, sexuele geaardheid etc

Instagram